Výrobní a skladovací areál

Kompletní dodávku oken a dveří STAVO-PLAST zajišťuje STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Kompletní dodávka zahrnuje bezplatné poradenství a konzultace, kde Vám poradíme s vhodnou volbou tvaru, členění a otevírání okna, aby plně splňovalo Vaše požadavky. Samozřejmostí je bezplatně vypracovaná cenová nabídka.

Před samotnou výrobou okna Vás navštíví technik, aby provedl přesné zaměření otvoru. Okno je poté vyrobeno ve Výrobním a skladovacím areálu STAVOPROJEKTY stavební firmy, a.s. na nové moderní výrobní lince. Kvalita výroby je zajištěna udělenými certifikáty ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Na výrobu navazuje montáž zajišťovaná kvalifikovanými pracovníky firmy. Montáž oken a dveří průměrného bytu proběhne standardně během jednoho dne a to včetně osazení parapetů, úpravy ostění a montáže žaluzií. V komplikovanějších případech, zejména u starších zděných domů se zalomeným ostěním a kastlovými okny, je doba provedení delší, dle konkrétní situace. Investorovi je firmou garantována kvalita a odpovědnost za projektovou dokumentaci, výrobu oken a montáž.