Středisko statiky, diagnostiky staveb a speciálních stavebních konstrukcí

Od roku 1990 byla do České republiky importována řada nových materiálů a konstrukcí pro bytové, občanské a průmyslové stavby. Některé konstrukce jsou již v havarijním stavu, protože byly neodborně aplikovány, realizaci staveb zajišťovaly firmy bez kvalifikovaných pracovníků a investor často neprováděl nezbytnou údržbu. Za účelem odstranění havarijního stavu konstrukcí budov, odstranění zdravotních rizik uživatelů domů v souvislosti s výskytem řas, plísní, azbestu STAVOPROJEKTA nabízí kvalifikovanými pracovníky firmy diagnostiku budov a další odborné činnosti se zaměřením na tyto konstrukce:

  • kontaktní zateplovací systémy za účelem odstranění statických poruch, špatně provedených detailů, výskytu řas a plísní;
  • laboratorní mykologické posouzení, zdravotní rizika vyplývající z výskytu řas a plísní pro uživatele budov;
  • střešní pláště, suterény budov, balkony, lodžie, zábradlí;
  • obvodové pláště z  lehké prefabrikace (kovové a hliníkové pláště administrativních, průmyslových budov);
  • zdravotní posouzení při výskytu azbestu, zdravotní rizika pro uživatele budov.

 

Kontaktní osoba:

Ing. Radek Weigner
538 711 721
602 525 833
weigner@stavoprojekta.cz