Energetika budov

Středisko energetiky budov se specializuje na široký okruh činností v oblasti energetické náročnosti staveb, tepelné techniky, poradenství, dotací, apod. Pro zájemce jsme schopni zpracovat nebo zajistit:

 • energetický audit dle vyhlášky č. 213/2000 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu, ve znění pozdějších změn,
 • průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších změn,
 • kontrolu účinnosti kotlů dle vyhlášky č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů,
 • kontrolu účinnosti klimatizačních systémů dle vyhlášky č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů,
 • energeticko-ekonomické studie proveditelnosti,
 • energetický štítek obálky budovy dle ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov – část 2 (2011)
 • expertní posudky a vyjádření v oboru tepelné techniky a energetiky budov,
 • měření fyzikálních veličin a jejich vyhodnocování,
 • odbornou technickou a administrativní pomoc při vyřizování dotací z programu Zelená úsporám,
 • technickou pomoc při vyřizování dotací z programu NOVÝ PANEL,
 • technickou pomoc v oblasti energeticky budov pro vstup do vybraných dotačních titulů z fondů EU.

 

Vedoucí střediska energetiky budov:

Ing. Roman Bura, Ph.D.
538 711 728
606 655 086
bura@stavoprojekta.cz