Průkaz energetické náročnosti budovy

Průkaz energetické náročnosti budovy dle Vyhlášky č. 148/2007 Sb. je dokument, který komplexně posuzuje energetickou náročnost budovy jak po stránce stavebně-technického řešení, tak po stránce technologického vybavení tzn. včetně zahrnutí vlivu vytápění, přípravy TUV, mechanického větrání, chlazení, osvětlení aj. Do výpočtů lze zahrnovat i vliv obnovitelných zdrojů energií. Průkaz energetické náročnosti budovy je tvořen protokolem prokazujícím energetickou náročnost budovy a jejím grafickým znázorněním.