Kontroly kotlů

U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen dle §6a odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie.

Výjimkou jsou kotle a příslušné rozvody tepelné energie, které jsou předmětem licence na výrobu tepelné energie a licence na rozvod tepelné energie podle zvláštního právního předpisu. Zde kontrolu provádí držitel této licence na výrobu tepla a držitel licence na rozvod tepla.

Kontroly se dále netýkají kotlů a vnitřních rozvodů tepelné energie umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost

V současné době prochází vyhláška č. 276/2007 Sb. novelizací.

Nabídka firmy STAVOPROJEKTA, spol. s r.o.

Nabízíme zpracování pravidelných kontrol kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie dle vyhlášky č. 276/2007 Sb.