Kontroly klimatizačních systémů

U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladícím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen dle §6a odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií v platném znění zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému.

V současné době prochází vyhláška č. 277/2007 Sb. novelizací.

Nabídka firmy STAVOPROJEKTA, spol. s r.o.

Nabízíme zpracování pravidelných kontrol klimatizačních systémů dle vyhlášky č. 277/2007 Sb.