Zateplování STAVO-THERM

STAVOPROJEKTA stavební firma, a. s., používá na vnější izolaci obvodového pláště vlastní certifikovaný kontaktní zateplovací systém STAVO-THERM s tepelným izolantem na bázi polystyrenu a STAVO-THERM mineral s tepelným izolantem na bázi minerální vlny, které splňují kritéria kvalitativní třídy A. První úspěšná realizace zateplení STAVOPROJEKTOU proběhla již v r. 1991 v Brně u objektu Stará Osada 26 (další realizace firmy si můžete prohlédnout v sekci Realizace).

Systém STAVO-THERM je certifikován dle Evropských standardů reprezentovaných zkušebním přepisem ETAG 004. Celý systém úspěšně prošel celou paletou zkoušek dle této normy a jejím výsledkem je certifikát ETA-07/0069 a ETA-07/0070. Tím je potvrzena nejvyšší možná kvalita a plná funkčnost systému po celou dobu jeho životnosti.

Nově nabízíme vlastní certifikovaný systém STAVO-THERM L (izolant expandovaný polystyren EPS) a STAVO-THERM L mineral (izolant minerální vlna), který je určen k vnějšímu zateplení fasád obytných, občanských a průmyslových budov stávajících i novostaveb s obvodovým pláštěm ze stavebních deskových materiálů zahrnutých v těchto kategoriích: sádrovláknité desky, cementotřískové desky, desky z orientovaných plochých třísek (OSB), desky z rostlého dřeva a překližkové desky.

 

Proč zvolit vnější zateplovací systém?

Obvodový plášť bez zateplení

   

 

 

 

U nezateplených objektů dochází k výrazným tepelným ztrátám. Nulová teplota se nachází zhruba uprostřed zdiva, zdivo promrzá. V letním období dochází k nadměrnému přehřívání celé konstrukce.
      

Obvodový plášť s vnitřním zateplením

    U zdiva s vnitřním zateplením dojde k omezení úniku tepla, ale zdivo stále promrzá. V letním období dochází k nadměrnému přehřívání celé konstrukce.
      

Obvodový plášť s vnějším zateplením

    

Bod mrazu se nachází v tepelném izolantu. Tepelná izolace chrání původní konstrukci před teplotními výkyvy vnějšího prostředí, v zimě se neprochlazuje a v létě neprohřívá.

 

Výhody vnějšího zateplovacího systému:

Kontaktní zateplovací systém je stavebním výrobkem, který vnímáme zejména jako prostředek zlepšující estetický dojem budov, zvláště původní panelové výstavby. Uživatelé zateplených budov jej považují za jeden z hlavních prostředků výrazně snižující náklady na bydlení v položce výdajů na vytápění bytu.

Další výhody vnějšího zateplení:

- zvyšuje tepelnou ochranu budov, výrazně snižuje náklady na vytápění a tím přispívá k úspoře energie a životního prostředí, dále vytváří vyšší bytový komfort a příjemné pokojové klima;

- v zimním období se sníží zatížení topného systému, lze jej provozovat hospodárněji, popř. zahájit topnou sezónu později a dříve ji ukončit; v letním období podstatně sníží přehřívání celé konstrukce;

- použití tepelné izolace na zeteplení obvodových stěn eliminuje kondenzaci vodní páry v konstrukci nebo na jejím povrchu a tím i možnost vzniku a růstu plísní na vnitřním povrchu obvodových stěn;

- odstraní se příčiny přímého zatékání dešťové vody do obvodových konstrukcí;

- zamezuje degradaci stavebních konstrukcí vlivem povětrnosti, snižuje možnost výskytu karbonatace betonu a korozi výztuže;

- snižuje teplotní dilatace, namáhání a poruchy stavebních kontrukcí;

- podstatně prodlužuje životnost fasády a zlepšuje její estetické vlastnosti, umožní vytvořit nový architektonický ráz budovy ( barevnost fasády, struktura a tvar povrchu);

- lze aplikovat na všechny druhy obvyklých stavebních konstrukcí;

- ekonomické přínosy ze zateplení mají trvalý charakter, zateplení je výhodnou investicí s poměrně krátkou návratností.

 

Postup zateplování STAVO-THERM a STAVO-THERM mineral:

- na stávající obvodový plášť (1) se lepící maltou (2) přilepí deskový tepelný izolant (3) v požadované tloušťce a přikotví talířovými hmoždinkami.

- na tepelný izolant se nanese stěrková malta (4), do které se vtlačí sklovláknitá výztužná síťovina (5). Povrch takto vzniklé výztužné vrstvy se srovná a bude tvořit podklad pro povrchovou úpravu.

- po penetraci (6) podkladu se nanese konečná povrchová úprava (7) v požadovaném barevném odstínu.

 

 

Certifikáty: