Střešní nástavby STAVO-MONT

Nástavby nad plochými střechami panelových domů vyloučí problematickou a finančně náročnou údržbu těchto střech, vyřeší jejich tepelně technické nedostatky a navíc lze realizací nástaveb získat nové byty bez nároku na pozemky, inženýrské sítě a komunikace.

Nástavby nejen zlepšují vzhled domů, ale ve spojení s barevným řešením nových fasád porušují uniformitu panelových domů a přispívají tak k vytváření příjemného prostředí v obytném souboru.

Návrh nástavby vyžaduje vždy podrobný stavební, geologický a statický posudek panelového objektu.

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s., disponuje vlastním systémem montovaných střešních nástaveb STAVO-MONT. Technická řešení, která jsou v systému použita, umožňují dispoziční schemata v různých variantách s určitou vazbou na instalační šachty původního domu a dovolují jejich realizaci při plném obydlení stávajících bytů.

Pro toto řešení má firma užitný vzor č. 715.