Program PANEL 2013+

Pokračováním programu PANEL, resp. NOVÝ PANEL by měl být program PANEL 2013+. Dle dostupných informací je ze strany SFRB snaha zahájit příjem žádostí ještě do konce roku 2012. V současné době je ve zpracování nařízení vlády, které bude upravovat podmínky programu.