Řezací technika v systému STAVO

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. vlastní vyřezávací stěnovou pilu BRAUN BWS8-ED, pomocí níž provádí řezací práce při:

  • zvětšování nebo úpravě velikostí okenních a dveřních otvorů spojenou s výměnou starých výplní otvorů za nová plastová okna STAVO-PLAST nebo plastové/hliníkové vstupní dveře;
  • přístavbě lodžií STAVO-LODEM u bytových domů, kde doposud neměli ani balkony ani lodžie a je zapotřebí vyříznout nové balkonové dveří;
  • přístavbě lodžií STAVO-LODEM u bytových domů s původními balkony s železobetonovou podestou, kde je zapotřebí tuto podestu odříznout.

Výřezy provádí kvalifikovaní zaměstnanci firmy s několikaletou praxí.

 
Obrázek 1 - řezací pila

 

ZVĚTŠOVÁNÍ NEBO ÚPRAVA VELIKOSTÍ OKENNÍCH A DVEŘNÍCH OTVORŮ

Kromě běžného zvětšování okenních a dveřních otvorů si naši zákazníci nechávají při regeneraci bytového domu zazdít několik velmi malých a naprosto nefunkčních okének a místo nich si nechají vyříznout jedno nebo dvě větší. Jde o jednoduchý stavební zákrok, který přinese obyvatelům domu krásná, plně funkční nová okna.

Tuto situaci zachycuje obrázek č. 2, kde původně měli čtyři malá sklepní okénka, která si nechali zazdít a nahradili je jedním větším, které je již možné volit ve variantě otvíravé či otvíravé a sklopné. Velmi obdobně řešili náhradu desíti malých okének na každém patře ve společných schodišťových prostorách, které nahradili dvěma většími.


Obrázek 2 – náhrada malých nefunkčních okének

VYŘÍZNUTÍ BALKONOVÝCH DVEŘÍ PRO PŘÍSTAVBU LODŽIÍ STAVO-LODEM

Lodžie STAVO-LODEM je možné přistavět i k bytovým domům, které doposud neměly ani balkony ani lodžie. V tomto případě se vyříznou nové balkonové dveře v úrovni parapetu stávajícího okna v místech, kde bude přistaven nový sloupec lodžií, a osadí se novou balkonovou sestavou STAVO-PLAST. Další postup přístavby nových lodžií STAVO-LODEM je již standardní.

Na obrázku č. 3 si můžete prohlédnout bytový dům, kde u bytových jednotek 1+1 neměli ani balkony ani lodžie. Vlastníci těchto menších bytů proto velmi přivítali možnost přístavby nové lodžie, která pro ně znamená získání nové plochy o velikosti 5 m2.


Obrázek 3 – přístavba lodžií v místech, kde doposud neměli ani balkony ani lodžie

ODŘÍZNUTÍ STARÉ ŽELEZOBETONOVÉ PODESTY PRO PŘÍSTAVBU LODŽIÍ STAVO-LODEM

V případě, že se staré balkony s železobetonovou podestou nahrazují přístavbou nových lodžií STAVO-LODEM, musíme nejdříve odříznout tuto podestu a pomocí jeřábu ji spolu se zábradlím odstranit. Pak už je možné přistavět nové lodžie standardním způsob. Názornou ukázku odřezání podesty si můžete prohlédnout na obrázku č. 4.


Obrázek 4 - odřezání železobetonových podest

Lodžie STAVO-LODEM přináší řadu výhod oproti původním malým balkonkům. Základní porovnání jejich vlastností si můžete prostudovat v následující tabulce.

Tabulka 1- porovnání vlastností balkonů a lodžií