Náhrada stávajících lodžií s omezenou funkčností za lodžie systému STAVO-LODEM typu A, B a E

Lodžie používané u panelové konstrukční soustavy T06B mají v současné době nevyhovující hloubku 0,9 m – 1,1 m a plochu 3,1 m2 – 3,8 m2. Po zateplení obvodového pláště bytového domu se hloubka a podlahová plocha stávající lodžie ještě výrazně zmenší. Řada vlastníků bytových domů pak řeší otázku, co s původními lodžiemi, které mají nevyhovující funkčnost. V tomto případě je vhodným řešením náhrada stávajících lodžií za lodžie systému STAVO-LODEM, konkrétně typu A, B či E.
Na základě posouzení statika firmy ve spolupráci s projektantem Vám doporučíme, zda je pro Váš objekt možné a současně výhodnější opřít nový sloupec lodžií o stávající základ domu nebo navrhnout samostatné základy, případně využít původní základy lodžií.

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. provádí komplexně veškeré práce související s realizací lodžií systému STAVO-LODEM vlastními kvalifikovanými zaměstnanci firmy, a to v nadstandardní kvalitě. Tato technologie je staticky bezpečná, v praxi ověřena 20-ti letými zkušenostmi při výstavbě lodžií a vyznačuje se vyřešenými detaily návaznosti lodžií na zateplení s vyloučením poruch.

Hlavní výhody nových lodžií systému STAVO-LODEM:

  • Zlepšení funkčních vlastností oproti stávajícím lodžiím, zejména z hlediska zvětšení hloubky a užitné plochy lodžie. To umožňuje lepší využití prostoru lodžie, v případě zasklení jako místa pro odpočinek nejen v letních měsících, ale také v chladnějších jarních a podzimních dnech.
  • Výrazné zlepšení architektonického vzhledu objektu oproti stávajícímu stavu.
  • Možnost volby zábradlí ve variantách železobeton, ocel-plech, ocel-plast a ostatních variantách výplně. Použité materiály včetně nátěrů prokazují vysokou životnost a kvalitní design.
  • Vzhledem k použité technologii a kvalitě povrchů jsou náklady na údržbu lodžií minimální.
  • Možnost zasklení lodžie, čímž dochází k úspoře energie na vytápění, ochraně proti nepřízni počasí, hluku, prachu a exhalacím. Zasklení je také účinnou překážkou proti vloupání.
  • Investice vedoucí k výraznému zvýšení tržní ceny bytu, která přesahuje náklady související s výstavbou lodžie.
  • Přesná montáž lodžií systému STAVO-LODEM prováděná výhradně vlastními kvalifikovanými zaměstnanci firmy. Vysoká kvalitativní úroveň vytváří předpoklady pro spokojenost investora s možností doložení STAVOPROJEKTOU řadou pozitivních referencí.


demontáže stávajích lodžií


nové lodžie systému STAVO-LODEM

Vyjádření investora:
(J. Keprtová, předsedkyně výboru SVJ Čoupkových 14,16, Brno-Komín)

„Lodžie STAVO-LODEM hloubky 150 cm s betonovým zábradlím jsme použili jako náhradu stávajících betonových lodžií hloubky 90 cm s ocelovým zábradlím s výplní drátosklo, a to u čtyřpodlažního bytového domu typu T06B zkolaudovaného v roce 1975. Pro lodžie STAVO-LODEM jsme se rozhodli po dlouhodobém sledování nabídky v našem regionu, když jsme hledali odpověď na otázky, jak zvětšit hloubku lodžií a jak nejlépe zrevitalizovat poškozenou fasádu domu.
Demontáží stávajících lodžií jsme se zbavili dosti rozsáhlé části budovy staré 35 let, výrazně poškozené, místy s odhalenou ocelovou výztuží stropních panelů, s křivými čely lodžiových panelů, a to bez potíží, bez mimořádného hluku a nepořádku a hlavně rychle.
Nabídka montáží nových lodžií včetně celkové revitalizace firmou STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. byla pro náš typ domu vhodná a z nabízených možností na trhu ta nejoptimálnější, co se týče kvality práce, způsobu financování a záruky jednou firmou, která dodávku uskutečnila „na klíč“. Za vynaložené investice se získaný prostor a nová část budovy určitě vyplatí!“

STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. zajišťuje svým zákazníkům komplexní práce související s demontáží stávajících lodžií a montáží lodžií systému STAVO-LODEM v rámci celkové revitalizace bytového domu, včetně návrhu způsobu financování ve spolupráci s bankou ČSOB.


objekt před revitalizací


objekt po revitalizaci

ParametryStávající lodžieLodžie stytému STAVO-LODEM
Hloubka0,9 a 1,1 m1,45 m
Životnostzejména zábradlí 30 letmin. 60 let
Bezpečnost užívánívýrazná koroze zábradlí;
nevyhovující výplně zábradlí;
obnažená výztuž železobetonové
konstrukce a destrukce betonu
statická bezpečnost je dána konstrukčním
řešením v návaznosti na panelový objekt
a použitím materiálu s vysokou životností
Vzhled objektunepříznivýmožné varianty tvarového a barevného
řešení příznivě ovlivňují vzhled objektu
Údržbakvalitní údržba stávajícího zábradlí
je v praxi neřešitelná
železobetonové konstrukce z pohledu betonu
nevyžadují údržbu
Kompletacenení možnápři použití železobetonového zábradlí nebo jiné
nehořlavé výplně je možné provést zasklení lodžií