Balkony STAVO-BALKON

STAVOPROJEKTA vyvinula v roce 1991 ocelové balkony vhodné pro výměnu původních zavěšených ocelových balkonů použitých pro kompletaci obvodového pláště objektu. První realizace ocelových balkonů proběhla již v roce 1991 v Brně-Židenicích u objektu Stará Osada (realizace výměny balkonů byla řešena současně se zateplením objektu). Po více než dvaceti letech životnosti jsou ocelové balkony ve velmi dobrém technickém stavu. Balkony byly aplikovány v brněnských městských částech na sídlištích: Stará Osada, Kohoutovice, Slatina, Černá Pole, Řečkovice a další.

Hlavním úkolem zaměstnanců firmy je vysoká kvalita konečného výrobku, která vychází z certifikace ISO 9001, jejímž je firma nositelem. Veškeré prvky ocelových balkonů jsou proti korozi chráněny pozinkováním. Použití ocelových balkonů je chráněno proti zneužití jinými subjekty užitným vzorem č. 10883. Více než dvacetileté zkušenosti firmy spojené s projekcí, montáží i výrobou těchto ocelových balkonů jsou předpokladem spokojenosti majitelů bytů a domů s tímto systémem řešení.