Brno-Vinohrady, Valtická 6, 8

Rozsah regenerace:

  • zateplení jižního průčelí,
  • řešení atiky dle PD,
  • výměna zábradlí stávajících balkonů,
  • úprava soklové části jižní strany,
  • dozdění probetonové stěny,
  • výměna VZT,
  • elektroinstalace - hromostody,
  • související práce.

Průběh regenerace: