Břeclav, Slovácká 14, 15

Rozsah regenerace:

  • vnější zateplení obvodového pláště,

  • doteplení střešního pláště,

  • náhrada stávajících balkonů lodžiemi Stavo-Lodem příp. oprava balkonů,

  • zateplení vybraných vnitřních konstrukcí,

  • výměna oken ve společných prostorách,

  • související práce např. řešení vstupního schodiště, nový systém bleskosvodu, řešení VZT v ploše střechy apod.,

  • další práce.

Průběh regenerace: