Břeclav, Slovácká 11, 12, 13

Rozsah regenerace:

  • zateplení obvodového pláště,
  • zateplení vnitřních kontrukcí,
  • náhrada balkonů lodžiemi,
  • výměna výplní otvorů,
  • elektroinstalace - pouze bleskosvod,
  • související práce.

Průběh regenerace: